Palaa kohteeseen Palvelut

Avohuolto ja perhetyö

Elämä on täynnä suuri ihmeitä sille, joka on valmis ottamaan niitä vastaan. – Muumipappa

Kivenheiton päässä Polun pihapiiristä sijaitsee Polun perhe- talo. Perhetalolla tarjoamme laadukasta ja asiakaslähtöistä perhetyötä. Monipuoliset ja joustavat avohuollon palvelumme ovat saatavilla niin perheiden kotiin kuin perhetalollekin.

Palveluitamme ovat:

 • perhekuntoutus

Tarjoamme perhekuntoutusta omalla perhetalollamme. Perhetalossa on asuinhuoneistot kahdelle perheelle ja se sijaitsee kivenheiton päässä asumiskodilta. Perhekuntoutuksen aikana perheen tilanne arvioidaan, käydään läpi historian vaikutusta nykytilanteeseen ja keskustellaan yhdessä niin huolista kuin haaveista. Yhteistyössä perheen ja sosiaalitoimen kanssa laaditaan tavoitteet kuntoutusjaksolle ja rakennetaan toimiva voimavarakeskeinen kuntoutusjakso. Kuntoutusjaksolla Polun ohjaajat ovat perheen saatavilla ympäri vuorokauden.

 • tukilapsitoiminta

Tukilapsitoiminnan ajatuksena on tukea lapsen tai nuoren asumista kotonaan. Tukilapsia käydään tapaamassa heidän kodeissaan, heitä ohjataan koulutehtävissä ja kodin arjessa tai heidän kanssa voidaan tutustua erilaisiin harrastuksiin ja tukea sosiaalisten taitojen kehittymistä. Tukilapsitoiminta voi tukea nuoren kotiutumista asumisjaksolta.

 • valvotut tapaamiset

Lapsella on oikeus tavata vanhempaansa turvallisesti ja turvallisessa ympäristössä. Valvotut tapaamiset toteutetaan perhetalolla, jossa ympäristö on lapselle mielekäs. Koko tapaamisen ajan paikalla on ammattitaitoinen ohjaaja varmistamassa lapsen turvallisuuden ja tarvittaessa tukemassa vuorovaikutuksessa ja ohjaamassa hoidossa. Tällöin tilanne on turvallinen ja mukava niin lapselle kuin vanhemmallekin.

 • vanhemmuuden arvioinnit

Vanhemmuuden arvioinnissa koulutetut ja kokeneet ohjaajat tapaavat perhettä heidän kotonaan. Vanhemmuuden arvioinnin tavoitteena on nähdä perheen tilanne kokonaisvaltaisesti, ymmärtäen ympäristön, vanhempien voimavarojen ja lähiverkoston merkitys perheen tilanteeseen. Vanhemmuuden arvioinnin avulla selviää, millaisissa asioissa perheellä on suurimmat haasteet ja millaiset palvelut vastaavat parhaiten perheen tarpeisiin.

 • kotiin suuntautuva perhetyö

Kun kotona alkaa ilmetä haasteita voidaan kotiin aloittaa perhetyö. Perhetyöllä voidaan tukea myös perheen kotiutumista kuntoutusjaksolta. Perhetyössä perheen toimintaa nähdään heidän omassa kotiympäristössään. Ohjaajat tukevat lapsia ja vanhempia toimimaan hyvässä vuorovaikutuksessa, kertovat ikätasoisista kehitystehtävistä sekä tukevat lapsia ja nuoria koulutyössä. Osana perhetyötä perheen kotiin luodaan yhdessä säännöt tai aikataulua tukemaan turvallista arkea ja luomaan yhteistä suuntaa koko perheelle. Perhetyön aikana jokaisella perheenjäsenellä on mahdollisuus keskustella häntä painavista asioista.

 • tukiperhetoiminta

Polun kodinomainen ympäristö mahdollistaa ammatillisen tukiperhetoiminnan. Joskus nuorta voi auttaa rauhoittuminen ja keskusteleminen, toisinaan jo sturkuroitu arki tuo turvaa. Tukijaksot voivat olla eripituisia, aina illasta viikkoihin. Tärkeää toiminnassa on toistuvuus ja tavoitteellisuus. Välillä tukijaksot voivat tukea vanhempien jaksamista ja mahdollistaa omaa-aikaa. Me voimme toimia tukiperheenä lapselle tai nuorelle, jolle muutoin tukiperheen löytäminen on haastavaa käytöshäiriöiden, sairauksien tai yhteistyön vaikeuden takia.

 • jälkihuolto

Teemme jälkihuoltoa pääasiassa jo meillä aiemmin asiakkaina olleille nuorille. Tavoitteena on mahdollistaa tuttujen aikuisten pysyminen osana itsenäistymisen keskellä muuttuvaa elämäntilannetta. Jälkihuollossa nuorta autetaan oman elämän alkuun, opastetaan ja ohjataan oman kodin ylläpitämisessä ja siihen kuuluvissa asioissa, autetaan hakemuksissa ja tuetaan opiskelussa. Nuoret kokevat tuttujen aikuisten kanssa keskustelemisen usein helpommaksi.

 

Lisäksi meillä on mahdollisuus tarjota seuraavia palveluja,

 • vertaistukiryhmät • psykoterapia
 • erämaahoito • tukihenkilötoiminta
 • psykiatrinen konsultaatio • seksuaalineuvonta ja -terapia
 • pari- ja perheterapia • koulutus, työnohjaus ja konsultaatio
 • koulutusta vanhemmuuden haasteisiin